Rasa malas bukan menjadi penghalang untuk kita tidak melakukan aktivitas. Kebanyakan orang dengan malas-malasan akan menambah stamina tubuh. Namun sebenarnya malas hanya suatu hal yang dapat membuat kita kekurangan kedisiplinan. Rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Masuk dalam keluarga besar Rasa malas adalah menolak tugas, tidak […]